Wat wilt u van Frank?


In levende lijve

Heeft u een jubileum te vieren, een prijs uit te reiken, een heikel onderwerp te bespreken, een collega uit te zwaaien, een debat te verlevendigen, een boek te presenteren, een publiek te behagen, een achterban te informeren, of zomaar een avond te vullen?


Of levendig schrijven

Het kan ook zijn dat u een mooie publicatie heeft gemaakt, maar geen goede titel kan vinden. Of dat u nog een ladingdekkende en opwekkende slogan mist voor uw campagne. Misschien wilt u in 200 woorden uitleggen waar u mee bezig bent, en zoekt u schwung en sjeu.


Wat u ook wilt, Frank is uw man!