december 2004, Raascolumn voor Amsterdams blaadje Tablet, onder de naam Koppie Kraait te Kollum


Hersensationeel


Beeeeee-grip van over door alles om je heen onder je door achter je langs, rivieren van troep en roep stromen je orenogen in, verwerken is werken, alleen voor de sterken, de zwakken haken af, hakken af, pakken af, zwakken af wat nou juist zo sterk was, een sterk merk maakt van alles chocola, of ketchup, of moes, of allebei, dan zijn allen blij, of toch teleurgesteld, gebeurt-het-weld, gekleur-het-veld, gezeur-te-sneld, verleur-het-speld, spellen met spelen, op de voetbalmouw gespeeld en er als aap uitgekomen, en gelogeerd voor het oog van iedereen door de naald gekropen geslopen geslapen aangegaapt nageaapt en van de straat geraapt, gevierendeeld voor een kwartfinale die maar voor de helft gespeeld was, en voor de helft echt, elf hecht, zegt zelf terecht, het was slecht, beroerd maar ook ontroerd, ontaard, ontbeten en ontluisterend is slechthorend verlorend de-grond-in-borend, maar ook bekorend, bekaaid eraf gekomen, hoge bomen dromen stomen af te blazen uit te razen en hun slof te schieten vernietigend te genieten granieten koppen die pas stoppen met schoppen als hun noppen op de proppen komen kloppen, proppenschieters, krantenkoppensnellers, want-te-kloppen-welles, de tegenstander zit in je hoofd en verdooft wie alles gelooft gegeneratiekloofd en geen haar gekloofd op mijn hersenpan die overkookt te hoog gestookt opgerookt, en tenslotte vurig dooft.


Koppie Kraait uit Kollum